מימון עסקי

״אשראי הוא מכשיר עבודה מרכזי בניהול סיכונים של כל עסק. הוא חומר הגלם איתו עוברים תקופות שפל של ירידה במכירות או של השקעה באמצעי ייצור כדי למקסם רווחים בתקופת גאות. לאינטגרל מניפת קשרים רחבה עם מוסדות בנקאיים וחוץ-בנקאיים המותאמים לקשת רחבה של צרכים פיננסיים:

מטרת הקרנות בערבות המדינה:

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

מסלול הון חוזר

הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

מסלול השקעות

הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.

מסלול עסקים בהקמה

הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.

מסלול השקעות בתעשייה
תנאי ההלוואה – על ותק פעילות של שלוש שנים ומעלה. מטרות ההלוואה הן: רכישת נכסים יצרניים, השקעה במו"פ תעשייתי, העסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מאלה. סכום ההלוואה – הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% ממחזור העסקים של העסק בשנה קלנדרית קודמת.
שיעבוד ספציפי: ככל שההלוואה ניתנת לצורך רכישת נכס יירשם שיעבוד ספציפי על הנכס להבטחת פרעון ההלוואה הנערבת. תקופת ההלוואה – עד 12 שנים, גרייס עד שישה חודשים.

עסק יצואן – עסק קטן או בינוני שהיקף הייצוא השנתי שלו עולה על 250000 דולר
סכום ההלוואה המקסימאלי הינו 12% ממחזור המכירות השנתי של העסק
ככל שיתרת ההלוואה המקורית נמוכה מ-50% מהסכום שהועמד במקור ניתן להמירה לתנאי ההלוואה המשלימה ללא גרייס של חצי שנה

 • קרן-שמש מקבוצת עוגן מסייעת ליזמים, בעלי עסקים קטנים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית להקים, לפתח ולנהל עסקים המפרנסים אותם ואחרים ופועלת למתן הזדמנות שווה ולשיפור הישגיהם של בעלי העסקים הקטנים לאורך מעגל החיים של העסק.
 • קרן-שמש מתמקדת בליווי אישי המושתת על ניסיונם של אחרים המותאם לצרכים ומפעילה מעטפת תכנים, ליווי פיננסי ומומחים תחת קורת גג אחת.
 • אנו בונים קהילת יזמים בת קיימא ופועלים לערבות חברתית וערך של "העבר הלאה" בקרב בעלי העסקים.
 • יזמים מפריפריה חברתית/גיאוגרפית המבקשים להקים עסקים קטנים למטרת פרנסתם ופרנסת אחרים בישראל – לאחר גיבוש הרעיון עסקי ובחינת ראשונית של היתכנותו
 • בעלי עסקים מפריפריה חברתית/גיאוגרפית המבקשים לפתור משברים/לפתח את העסק שלהם כך יהוה מקור פרנסה עיקרי.

עסקים בהקמה
(לצרכי הון חוזר בלבד)

 • הלוואות לעסקים חדשים הזקוקים לאשראי להון חוזר ההלוואה בערבות המדינה.
 • עד 8% מהוצאות מצטברות או עד 200,000 ₪
 • עד 5 שנים
 • פריים + 1.5%
 • ללא ערבים
 • גרייס של עד שנה
 • המדינה משלמת את הריבית
 • בשנה הראשונה

עסקים קיימים שנפגעו מהמשבר

 • הלוואות לעסקים קיימים שנפגעו מהמשבר. ההלוואה בערבות המדינה.
 • עד 24% מהחחזור השנתי או עד 200,000 ₪
 • עד 5 שנים
 • פריים + 1.5%
 • ללא ערבים
 • גרייס של עד שנה
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה

עד 500 אלפי ₪. עד 12 תשלומים. מעל 3 מיליון מחזור וותק של 3 שנים

תנאי המסלול  

 • המסלול מיועד לעסקים המציגים צמיחה במכירות ורווחיות. 
 • יתרון לעסקים שאושרו במסלול של אחת מקרנות המימון לעסקים קטנים.
 • בטחונות: האשראי ניתן ללא בטחונות למעט ערבות אישית של בעלי המניות בחברה, אולם תיתכן דרישה לערב נוסף.
 • איסוף מסמכים: נדרשים דוחות מבוקרים, נתוני הנה"ח וכן תדפיסי בנקים. 
 • תנאים ועלויות:  ריבית שנתית קבועה – בהתאם להחלטת ועדת האשראי, עמלת עסקה 2%-2.5%. 
 • המסלול אינו מיועד לעסקים מהענפים הבאים: מסעדנות, נדל"ן, ניהול שירותי מטבע, יהלומים. 
 • תוקף ההצעה 14 יום מיום אישור ועדת האשראי.

באמצעות העמדת ערבויות לבנקים אל מול הלוואות של עסקים קטנים המתקשים לגייס אשראי בתנאים נוחים, מאפשרת הקרן לעסקים לקבל אשראי.

 • הלוואות עד 750 אלף
 • ערבות הקרן 50%
 • תקופת החזר 5 שנים
 • גרייס עד חצי שנה
 • ריבית פריים פלוס 2.1
 • בטחונות – ערבות אישית של היזמים ושל בני הזוג שלהם
 • תכנית עסקית – ע"י יועצים מורשים של הקרן. תשלום רק אם וההלוואה אושרה
 • יש טופס בדיקה ראשוני של הקרן
 • לאומי בשיתוף קרן קורת מזמין בעלי עסקים קטנים ובינוניים מהשפלה, דרום, ירושלים ומצפון הארץ לקחת הלוואה בתנאים ייחודיים.

קרנות בערבות מדינה:
https://govextra.gov.il/mof-gloans/
קרן נתן:
קרן נתן לעסקים קטנים
קרן הלוואות לפריפריה:
https://www.daroma-tzafona.org.il
קרן BTB Israel: 
https://www.btbisrael.co.il

עסקים עושים בין אנשים.

נשמח להכיר אתכם אצלנו או אצלכם. תשאירו פרטים- אנחנו נעשה את השאר..